Sabtu, 18 November 2017
Kuasa Hukum Ahok Tuding Ketua MUI Miliki Kepentingan Politik